Jump to content

Gunnar Fidjeland

Members
 • Content Count

  567
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  20

Everything posted by Gunnar Fidjeland

 1. Har fortsatt stor tro på "Flight". Dette blir bra! http://www.microsoft.com/games/flight/
 2. Flott attest! http://www.avsim.com/pages/0111/Norway/737.html
 3. Kjekt med positive oppslag i SA. Kan bare gratulere naboen med en billig og fin simulator. Hilsen naboen "på andra siå av gadå".
 4. Hele nødlandingen: http://www.youtube.com/watch?v=eADLzMOWgFo
 5. Litt ekstra info: http://forums.flightsim.com/vbfs/showthread.php?t=192725
 6. Avsim news: :crazy: http://www.avsim.com/
 7. Gunnar eller Gunnar er vel "basically the same"??? :grin: :grin: .
 8. Så når Microsoft spør om det å jobbe i et lite - "innovative team that delivers the most immersive flight experiences available today on the PC intrigue you", - så søker de i realiteten etter en person som synest det må være spennende å videreutvikle dyrepark-simulatoren Zoo Tycoon? :crazy: .
 9. En av utviklerene som nylig fikk sparken, blogger: "My job is basically the same" - skriver Paul Lange. som er - "basically the same"...... .
 10. Hvis ja, - så er det vel bare å søke!!! Link Legg merke til "on the PC". .
 11. Hvis du kjøper X-plane på grunn av flott grafikk, så uttalte leder i orbx, John Venema, så sent som i går, sitat: Om John Venema er "helt på jordet", kan jeg ikke uttale seg om. :-) .
 12. Hei Christian Andrè. Har sendt deg en PM.
 13. Vurderer å selge pent brukt TrackIR 4 PRO inkl. TrackClip PRO. Ny pris kr. 1544,- eks. frakt. Selges til halv pris eks. frakt.
 14. Er dette ulovlig i Norge? http://jet-man.com/actuel_eng.html# .
 15. Her er en annen maskin (eg. pilot) som kjørte av rullebanen. Men denne maskinen var ikke "død" og ville så gjerne opp igjen. http://www.glumbert.com/media/planecrash.html .
 16. Forstår jeg deg rett, er flygelederne utdannet og trenet til å takle presset/stresset det medfører å skulle ha kontroll (og til enhver tid ha full oversikt) over en rekke symboler på en skjerm. Men kan ikke - for en flygeleder - det å vite at disse symbolene i realiteten er menneskeliv , medføre "emotionell stress"? Er det mulig, nettopp i denne type arbeid, å skille mellom "stress och stress"? Mener du at Avinor velger å flytte de omtalte arbeidsplassene "bara för att vara cool"? Et bra og informativt innlegg Sander, spesielt da dette er førstehånds-info fra en som "var der". Nei Sander, jeg er et følsomt menneske. Jeg er helt enig i at dere ikke skal jobbe dersom dere ikke er "i balanse" som du sier. Det er heller ikke mitt utgangspunkt i diskusjonen. Utgangspunktet er linken fra Alex: Iflg. media skjedde ikke dette "med mange samtidig", men med alle samtidig. Er dette feil? Ja, det er det som i hovedsak overrasker meg også! At ikke noen var "i ubalanse" i dagene/dagen før, er.... Det er ikke uvanlig at arbeideres sinne, fortvilelse og avmakt overfor en arbeidsgiver kan føre til "en aksjon". Også dette overrasker meg. At ingen fikk en reaksjon eller var "i ubalanse" i dagene/dagen før, hverken i Røyken eller i Sola. Eller at noen var "kalde" under selve avgjørelsen, men derimot fikk reaksjonen noe senere. Men dette er noe jeg tidligere har påpekt flere ganger. .
 17. Omstillinger er iferd med å bli det normale, noe vi bør akseptere først som sist. Nei, jeg har ikke erfaring med å bli oppsagt, men i motsetning til arbeiderne i Røyken, ble arbeidsplassen min plutselig flyttet til et datterselskap, men der også jeg fikk tilbudet om å flytte med. Jeg har videre erfaring med å drive firma med ansatte, være aksjonær og styreformann. Jeg har dermed erfaring i å sitte på begge begge sider av bordet. (som ansatt og i ledelsen). Jeg vet utmerket godt hvilke tunge avgjørelser som må tas i en omstillingsprosess. Når man ikke har et sugerør i statskassen som enkelte andre, må firmaet selge sine inovative tjenester i et fritt markedet. Dette kan by på store utfordringer, noe som medfører at ingen har noen garanti for om, (evt. når), inntekter og i neste omgang lønnen stopper opp. Denne utfordringen, ved siden av den rent faglige utviklingen, må vi leve med hele tiden . (I en mer og mindre kontinuerlig angst). Hva er det som er så spesiellt med flygeledere? De har i det minste utdannelse i å takle usikkerhet/angst/press/stress! Du forstår tydeligvis ikke spørsmålstillingen, Jørgen? Ja, en sak har minst to sider. .
 18. Iflg. Stavanger Aftenblad: Her har det tydeligvis vært følelser i sving, noe jeg selfølgelig har full forståelse for. Her sier varatillitsvalgt at "vi følt oss rimelig trygge . Men da uroen startet på Østlandet....." Kom denn uroen på Østlandet overraskende på denne varatillitsvalgte i Norsk Flygelederforening? Stemmer ikke dette med min tidligere beskrivelse; at angstnivået/stressnivået er høyest når usikkerheten er størst, og minst når fakta ligger på bordet. (- Vi var veldig spente på avgjørelsen. Nå er vi endelig ferdig med vedtaksprosessen). Mitt spørsmål til rette vedkommende blir: Arbeidet flygelederne i Sola med denne uro , spenning og angst kvernende rundt i hodene sine? Eller "sykemeldte" noen/alle seg? .
 19. Noe å tenke på for flygeledere, piloter og alle oss andre: .
 20. Ha,ha,ha.. Ikke nødvendigvis, men generelt er angstnivået/stressnivået høyest når usikkerheten er størst, og minst når fakta ligger på bordet. (feks. forbryteren som er livredd for å bli tatt og for å sitte i fengsel, men likevel er glad når det endelig skjer. Angst er en reaksjon på en fare så lenge man tror den kan unngås. Ja, som tidligere nevnt - det er tydelig at Røyken identifiserer seg som en "vernet bedrift", men da burde i det minste angstnivået være relativt høyt på Sola. Men kanskje flygelederne her i Rogaland vet hva det vil si både å ta kontroll og det å ha kontroll? Press/angst er ikke et problem så lenge vi har kontroll over angsten, og ikke omvendt. Angst skaper motivasjon. Alle sanser skjerper seg under press. Ingen dør av angst. Da er trygghet farligere. Trygghet medfører sløvhet, noe som igjen kan ende med havari både i luft -og veitrafikken. Min påstand er at en fullstendig trygg pilot/flygeleder, og som aldri er i tvil, er livsfarlig. Nei, det har jeg heller ingen forutsetning for. Etter det jeg forstår forutsetter regelverket at den enkelte flygeleder ikke unngår ansvar. Det respekterer jeg! Nei, når kan en flygeleder ha en forvissning om at han/hun på forhånd gjør den riktige vurdering? Skal en flygeleder gardere seg 100% mot en slik situasjon, bør vedkommende skaffe seg en livslang "sykemelding". Basert på din kunnskap om flygeledere og deres jobb, Jørgen, stiller du et viktig prinsipielt spørsmål: Dersom en flygeleder ikke kan det, må konklusjonen være at flygeledere generelt er en stor potensiell fare for flysikkerheten. (Det vi i andre sammenhenger kaller "tikkende bomber"). Da har også jeg full forståelse for at alle flygeledere "sykemelder" seg, og ikke minst at dette støttes 100% av pilotene. Jeg tror ikke at noen er uenig i at 100% sikkerhet kan oppnås der flygelederne har forlatt arbeidet og alle fly står på bakken. Kanskje flygelederne bør tenke over følgende: "No school, no job, no money, no family, no friends = no problems!" En grei konklusjon. Dette er også mitt inntrykk!! .
 21. Å forhindre situasjoner som kan føre til havari er vel en av flygeledernes hovedoppgave? At de foretar de valg som er nødvendige for å ivareta denne oppgaven bør være en selvfølge. Men det er vel ikke dette som er kjernen i denne diskusjonen? Spørsmålet her er vel ikke om flygeledere er mennesker, og derved har et menneskelig reaksjonsmønster? Men heller hvorfor alle reagerer samtidig . Hvorfor, Jørgen, kommer ikke reaksjonene i dagene/dagen forut for en slik "spennende" offentliggjøring. Det var vel da usikkerheten og angsten både i Røyken og Sola var sterkest? Sinne er som regel en angstreaksjon. Men hva skjedde på Sola samme dag/tid. De ble sansynligvis både opprømte og glade. (Der er sikkert noen her som kan fortelle om det). Var de i Sola egentlig arbeidsudyktige og var det samtidig en reell fare for havari i denne "gledesperioden"? Med din førstehåndskunnskap i saken håper jeg du kan utdype dette nærmere, Jørgen. Da vil jeg gjenta mitt spørsmål: Jeg forutsetter at flygelederne kjente til at Avinor arbeidet med en innstilling der antall sentraler skulle reduseres. Det må ha rådet stor usikkerhet. Spenningen må ha vært på topp dagen før . Spørsmål som: "hva kommer til å skje med meg" må ha kvernet i de fleste ansattes hoder, spesielt i dagene/dagen før . Ble flytrafikken lammet da? Hvorfor var det ikke 30-40% som følte seg uskikket (hadde nedsatt konsentrasjon) før offentliggjøringen? Kan du gi en troverdig (gjerne psykologisk) forklaring på dette, Jørgen? .
 22. Som jeg tidligere har nevnt så hviler aldri underbevisstheten, og da kan vi heller ikke vite om eller når opplevelser evt. medfører noen (negative) reaksjoner. Hvordan kan da en flygeleder gardere seg mot dette? Blir dette trenet på? (jfr. brannøvelse). Er psykologi en del av utdannelsen? Ingen kan frembringe beviselige fakta om hva som i enhver situasjon skjer i den enkeltes psyke. Men fakta skaper aldri "angst". Det er tvert imot usikkerhet , det å ikke vite, som skaper angst. I bedriftspsykologien er det en kjent sak at dette nettopp kan skje i en bedrift som signaliserer nedskjæringer eller omstillinger blandt de ansatte. En bedrift kan oppleve en radikal nedgang i effektiviteten, nettopp fordi det å ikke vite hvem det gjelder kan gjøre den enkelte usikker og handlingslammet . Når derimot håpet er ute og fakta ligger på bordet er i realiteten "faren" over. Jeg forutsetter at flygelederne kjente til at Avinor arbeidet med en innstilling der antall sentraler skulle reduseres. Hvor høyt var angsnivået/stressnivået i dagene før Avinors offentliggjøring? Det må ha rådet stor usikkerhet . Spenningen må ha vært på topp dagen før . (fikk de nok søvn?). Spørsmål som: "hva kommer til å skje med meg" må ha kvernet i de fleste ansattes hoder, spesielt i dagene før. Ble flytrafikken lammet da? Om Røyken identifiserer seg som en "vernet bedrift", burde i det minste angstnivået være relativt høyt på Sola. Hvorfor var det ingen der som følte seg uskikket (hadde nedsatt konsentrasjon) før offentliggjøringen? Det er for meg en gåte. Dersom de har psykologisk selvinsikt burde de vite at Avinors planer om nedleggelse/flytting sansynligvis ville/kunne medføre nedsatt konsentrasjon. Jeg forventer at de prioriterer sikkerheten først, men hva ble gjort i dagene før ? Det var vel da usikkerheten og angsten både i Røyken og Sola var størst ? .
 23. Det er vel dette som er sakens kjerne, og bakgrunnen for at så mange reagerer. Ikke at mennesker sykemelder seg. Ja, psykologi er også kompliserte saker. Den psykolog/psykologi som hevder at vi alle reagerer følelsemessig likt på en traumatiske opplevelse, er ikke troverdig. Tvert om; noen kan få en umiddelbar reaksjon, mens andre kan få reaksjoner etter lang tid. Underbevisstheten hviler aldri, og da kan vi heller ikke vite om eller når opplevelser evt. medfører noen reaksjoner. Selv var jeg ikke klar over at flysikkerheten er så avhengig av få menneskers oppstemthet/nedstemthet under utførelsen av arbeidet sitt. .
×
×
 • Create New...