Jeg ser at Braathens første DC-6B - LN-SUB - skal flys fra Anchorage til Stavanger i løpet av juli, for å innlemmes i Flyhistorisk museum Sola. Jeg fløy med denne maskinen på min første utenlands reportasjereise for Aftenposten til Roma i 1966. Turen var også minnerik fordi jeg på innflygningen til gamle Fornebu fikk sitte på klappsetet hos Braathens legendariske sjefsflyger, Carl L. Larsen - eller "Bombe"- Larsen" som han ble kalt etter sine 37 bombetokt med sin Halifax over Tyskland unde
    • Like
    1